Egen produktion og aftapning
Over 6 millioner flasker på lager
IFS-certificeret
Co2_Hero.jpg

CO2 - Miljøvenlig

CO2 FRIENDLY = BULK

Igennem flere generationer har Taster Wine forsynet de danske forbrugere med vin og spiritus. Vinen importeres fra hele verden både på flaske, men i stigende grad også som den rene litervare - også kaldet bulk - til aftapning på flaske eller bag-in-box på vores topmoderne IFS Food-certificerede tapperi i Brøndby tæt på København.

HVAD ER BULK?

Bulk betyder egentlig ”uden indpakning og i stor mængde”. Derfor kalder vi det bulkvin, når vi transporterer vin som litervare.

Bulkvin kan transporteres enten i en tankvogn, som vi kender det med for eksempel mælk, eller i flexibag. En flexibag er populært sagt en overdimensioneret bag-in-box-pose, som placeres i en almindelig 20” skibscontainer. Flexibaggen kan transportere 24.000 liter vin, og når containeren når sin slutdestination, og posen er tømt, kan den fjernes, og containeren kan omgående benyttes til at fragte andet gods.

EFFEKTIVT OG MERE MILJØVENLIG

I takt med at vindrikkere i såvel Danmark som i resten af Europa fik øjnene op for de oversøiske vine, steg importen af disse vine naturligvis markant.

Samtidig vandt bag-in-box-vinen for alvor indpas hos især skandinaverne, og fordelene ved at hjemtage vin i bulk til aftapning tæt på forbrugeren blev endnu mere åbenlyse, idet man ved aftapning på bag-in-box opnåede længere holdbarhed (anbefalet mindste holdbarhed efter aftapning på bag-in-box er 15 måneder for rødvin og 12 måneder for rosé og hvidvin)

Mens det indledende incitament var økonomien, idet man sparede penge ved ikke at fragte emballage verden rundt, er man de senere år også blevet opmærksom på den markante miljømæssige fordel ved bulkvin, nemlig den reducerede CO2-udledning sammenlignet med vin aftappet i og importeret på flaske fra oprindelseslandet. Baseret på 2024 tal viser nedenstående beregninger, at bulkvin har op til ca. 25% reduceret CO2-belastning per liter på transporten fra oprindelseslandet til aftapning på flaske her i Danmark.

Taster Wine har fra begyndelsen været en aktiv del af denne udvikling og i anerkendelse af ikke blot de økonomiske fordele ved transport af vin i bulk, men også sikringen af vinens kvalitet og den reducerede miljøpåvirkning, udgør bulkvin en stadig stigende del af vores forretning.

HVORDAN VED JEG OM MIN VIN ER TRANSPORTERET/TAPPET CO2-VENLIGT?

Som privatperson der ønsker at agere miljøbevidst, kan det dog ofte være svært at gennemskue, hvad man kan gøre i det daglige for at reducere sit eget CO2-aftryk. Her er et par tips til, hvordan man kan vurdere vinens CO2-påvirkning.

Tjek vinens etiket for at se, hos hvem og hvor den er tappet. Er vinen fra et oversøisk land, og Taster Wine står som aftapper (enten ved navn eller CVR-nummer 61092888), så er den helt sikkert kommet til Danmark som bulkvin. Dette forhold er naturligvis også gældende for andre aftappere i både Danmark eller andet steds i Europa – ift. sidstnævnte er det væsentligt at forholde sig til den efterfølgende transport ud til butikkerne, da denne ikke er inkluderet i beregningen.

For at synliggøre reduktionen af CO2-udslip ved bulkvin yderligere – dvs. synliggøre fordelen hvis man køber en vin, som hjemtages i bulk og tappes i Danmark i stedet for en vin, der er tappet i hjemlandet som f.eks. Australien eller Chile og efterfølgende hjemtaget på flaske, har vi introduceret et mærkat, der har til formål at gøre det nemmere for forbrugerne at afkode, om vinen er hjemtaget på den mest CO2-venlige måde.

Mærkaten ”COFRIENDLY WINE” er derfor påsat flere af de vine, vi tapper, eller fremgår af vinens produktbeskrivelse.

I tillæg til den opnåede CO2-reduktion i forbindelse med transporten har Taster Wine også besluttet, at al strøm vi bruger i vores tapperi er certificeret ”grøn” strøm fra vedvarende energikilder pr. 1. januar 2020 - se certifikat her.DANSKE ARBEJDSPLADSER

I tilgift til de økonomiske og miljømæssige fordele er der yderligere én ikke uvæsentlig fordel ved bulkvin. Når vi importerer bulkvin og tapper i Danmark, skaber vi arbejdspladser i Danmark.


DE TØRRE TAL

(Opdateret pr. d. 8. marts - 2024)

I det efterfølgende præsenterer vi de standardiserede beregninger, som er grundlag for ”COFRIENDLY WINE” mærkaten.

Beregningen nedenfor er lavet ift. aftapning på standard bordeaux flaske, og der er justeret for den øgede vægt af en 20’ container med en flexi bag.

Det forudsættes, at CO2-udledningen ved aftapning er 1:1 om den sker i oprindelseslandet eller på vores tapperi i Danmark (også selv om vi siden d. 1. januar 2020 alene har anvendte certificeret 100% ”grøn” strøm).

Fremstilling, brug og afskaffelse af flexi-bag til brug for bulk transport er inkluderet i beregningen for CO2-belastningen ved bulk.

Transporten af vin importeret på flaske er beregnet ud fra fragt af en standard bordeauxflaske pakket på paller fragtet i en 40’ container = 18.000 flasker.Kilder: Søtransport: EcoTransIT World | Flexi-bag: J.F. Hillebrand
- find dokumentation her.


NOTER:

Tidligere beregning viste en højere relativ forskel hvilket kan være angivet på produktet afhængigt af, hvornår det er blevet tappet. Forskellen til de nye værdier tilskrives opdateret metodik hos EcoTransIT World hvorfra tallene der ligger til grund for beregningerne stammer.

Ift. vores køb af nye flasker fra vores to primære leverandører, som har produktion i vores nabolande Sverige og Tyskland, er vi blevet oplyst, at der indgår nedenstående andel skår/knust genbrugsglas i deres produktion af nye flasker:

Grønt/Oliven glas: 80 - 98%
Hvidt/Flint glas: 45 - 92%

For yderligere miljømæssige og samfundsmæssige tiltag hos Taster Wine, se venligst vores årlige CSR-rapporter

- find rapporten her.

Beregningen af den forholdsmæssige besparelse af CO2 er valideret og fundet retvisende af BDO revision (se erklæring under dokumentation). Der gives midlertidig ingen garanti for beregningernes fuldstændighed eller absolutte korrekthed, da disse er foretaget på tal fra oplyste kilder og leverandører. Ethvert ansvar for de anvendte faktorer og rigtigheden af beregningsmetoder i kildematerialet er udelukket.