Egen produktion og aftapning
Over 6 millioner flasker på lager
IFS-certificeret
Co2_Hero.jpg

CO2 - Miljøvenlig

BULK = CO2 FRIENDLY

Igennem flere generationer har Taster Wine forsynet de danske forbrugere med vin og spiritus. Vinen importeres fra hele verden både på flaske, men i stigende grad også som den rene litervare - også kaldet bulk - til aftapning på flaske eller bag-in-box på vores topmoderne IFS Food-certificerede tapperi i Brøndby tæt på København.

HVAD ER BULK

Bulk betyder egentlig ”uden indpakning og i stor mængde”. Derfor kalder vi det bulkvin, når vi transporterer vin som litervare.

Bulkvin kan transporteres enten i en tankvogn, som vi kender det med for eksempel mælk, eller i flexibag. En flexibag er populært sagt en overdimensioneret bag-in-box-pose, som placeres i en almindelig 20” skibscontainer. Flexibaggen kan transportere 24.000 liter vin, og når containeren når sin slutdestination, og posen er tømt, kan den fjernes, og containeren kan omgående benyttes til at fragte andet gods.

EFFEKTIVT OG MERE MILJØVENLIG

I takt med at vindrikkere i såvel Danmark som i resten af Europa fik øjnene op for de oversøiske vine, steg importen af disse vine naturligvis markant.

Samtidig vandt bag-in-box-vinen for alvor indpas hos især skandinaverne, og fordelene ved at hjemtage vin i bulk til aftapning tæt på forbrugeren blev endnu mere åbenlyse.

Hvor det indledende incitament var økonomien, idet man sparede penge ved ikke at fragte emballage, er der yderligere fordele ved bulkvin, nemlig bag-in-boxens længere holdbarhed ude i supermarkederne og i hjemmene. Og i de senere år er reduktionen af CO2-udledning så blevet et yderligere forstærkende argument for at importere vin i bulk. Bulkvin har en 30% til 50% reduceret CO2-belastning på transporten fra oprindelseslandet til aftapning på flaske her i Danmark.

Taster Wine har fra begyndelsen været en aktiv del af denne udvikling og i anerkendelse af ikke blot de økonomiske fordele ved transport af vin i bulk men også sikringen af vinens kvalitet og den reducerede miljøpåvirkning, udgør bulkvin en stadig stigende del af vores forretning.

HVORDAN VED JEG OM MIN VIN ER TRANSPORTERET/TAPPET CO2-VENLIGT?

Som privatperson der ønsker at agere miljøbevidst, kan det dog ofte være svært at gennemskue, hvad man kan gøre i det daglige for at reducere sit eget CO2-aftryk. Her er et par tips til, hvordan man kan vurdere vinens CO2-påvirkning.

Tjek vinens etiket for at se, hvem og hvor den er tappet. Er vinen fra et oversøisk land, og Taster Wine står som aftapper (enten ved navn eller CVR-nummer 61092888), så er den helt sikkert kommet til Danmark som bulkvin.

Taster Wine ønsker at synliggøre den store reduktion af CO2-udslip ved bulkvin yderligere, hvis man køber en vin, som hjemtages i bulk og tappes i Danmark i stedet for en vin, der er tappet i hjemlandet som f.eks. Australien eller Chile og efterfølgende hjemtaget på flaske. Vi har derfor introduceret to mærkater, der har til formål at gøre det nemmere for forbrugerne at afkode, om vinen er hjemtaget på den mest CO2-venlige måde.

Mærkaten ”COFRIENDLY” vil derfor fremover blive påsat vinen eller fremgå af produktbeskrivelsen.

Vi har introduceret to varianter af mærkaten, hvilket hænger sammen med den anslåede reduktion af CO2-belastningen for en enkelt flaske alene på transporten fra oprindelsesland til vores tapperi/lager i Danmark.

I tillæg til den opnåede CO2-reduktion i forbindelse med transporten har Taster Wine også besluttet, at al strøm vi bruger i vores tapperi er certificeret ”grøn” strøm fra vedvarende energikilder pr. 1. januar 2020 - se certifikat her.DANSKE ARBEJDSPLADSER

I tilgift til de økonomiske og miljømæssige fordele er der yderligere én ikke uvæsentlig fordel ved bulkvin. Når vi importerer bulkvin og tapper i Danmark, skaber vi arbejdspladser i Danmark.


DE TØRRE TAL

I det efterfølgende præsenterer vi de standardiserede beregninger, som er grundlag for ”COFRIENDLY” mærkaterne.

Beregningen nedenfor er lavet ift. aftapning på flaske - ved tapning på BIB reduceres fordelen mellem ca. 14% og 18% afhængigt af oprindelseslandet.

Det forudsættes, at CO2-udledningen ved aftapning er 1:1 om den sker i oprindelseslandet eller på vores tapperi i Danmark (også selv om vi pr. 1. januar 2020 overgik til 100% ”grøn” strøm).

Inkluderet i beregningen for CO2-belastningen ved bulk er transport af tomme flasker fra en af vores primære leverandører af nye flasker placeret i Tyskland til brug for aftapning af vin på vores tapperi (tilsvarende belastning er ikke inkluderet i CO2-belastningen for vin hjemtaget på flaske. Her er det kun COifm. hjemtagelsestransporten | Dertil er der heller ikke taget højde for, at vi gennem Dansk Flaskegenbrug tilstræber at benytte genbrugsflasker i det omfang det er muligt. I 2019 udgjorde genbrugsflasker ca. 25% af vores forbrug).

Fremstilling, brug og afskaffelse af flexi-bag til brug for bulk transport er inkluderet i beregningen for CO2-belastningen ved bulk.

Transporten af vin importeret på flaske er beregnet ud fra fragt af en standard bordeauxflaske pakket på paller fragtet i en 40’ container = 18.000 flasker.Kilder: Søtransport: EcoTransIT World | Flexi-bag: J.F. Hillebrand | Flasketransport: Nordic Transport Group.
- find dokumentation her.


NOTER:

Årsagen til at fordelen fra Mendoza i Argentina er væsentligt lavere end fra andre oprindelser, skyldes den relativ lange vejtransport fra vinområdet omkring Mendoza og ud til havnen.

Andelen af vin vi kan tappe på genbrugsflasker, har desværre været faldende de senere år. En af årsagerne er øget brug af skruelågsflasker, idet gevindet på disse ofte beskadiges ifm. indsamlingen af tomme flasker. Mange forbrugere tror fejlagtigt, at man af miljøhensyn bør fjerne skruelåget og kaste den tomme flaske i containeren uden skruelåg. At gevindet ikke er beskyttet af skruelåget, er midlertidig netop den væsentligste grund til, at mange skruelågsflasker ikke kan genbruges og i stedet må knuses, hvormed der bruges ny energi på at støbe nye flasker af det knuste glas. Virksomhederne, der indsamler flaskerne, er gearet til at fjerne skruelåg fra flaskerne og sikre genanvendelse. Så hvis man som forbruger vil bidrage til at en skruelågsflaske kan genbruges, så husk at skrue låget på igen, når den er tom.

Ift. vores køb af nye flasker fra vores to primære leverandører, som har produktion i vores nabolande Sverige og Tyskland, kan vi oplyse, at der indgår nedenstående andel skår/knust glas i deres produktion af nye flasker:

Grønt/Oliven glas: 80 - 93%
Hvidt glas: 60 - 85%

For yderligere miljømæssige og samfundsmæssige tiltag hos Taster Wine,
se venligst vores årlige CSR-rapporter - se rapporter her.

Beregningen af den forholdsmæssige besparelse af CO2 er valideret og fundet retvisende af BDO revision (se erklæring under dokumentation). Der gives midlertidig ingen garanti for beregningernes fuldstændighed eller absolutte korrekthed, da disse er foretaget på tal fra oplyste kilder og leverandører. Ethvert ansvar for de anvendte faktorer og rigtigheden af beregningsmetoder i kildematerialet er udelukket.