Egen produktion og aftapning
Over 6 millioner flasker på lager
IFS-certificeret
karsten-wurth-inf1783-97608.jpg

IFS (International Food standard)

Vi værner om kvalitet og fødevaresikkerhed

Taster Wine værner om fødevaresikkerhed og kvalitet, og vi har derfor valgt, at lade os certificere på allerhøjeste niveau inden for dette.

Taster Wine A/S er IFS Food-certificeret, og vi er stolte af en score helt i top på HIGHER LEVEL, hvilket betyder, at vores aftapning af vin samt produktion og aftapning af frugtvin og spiritus lever op til de høje krav, der stilles på området.


International Food Standard

IFS Food er en anerkendt standard inden for fødevarebranchen med meget høje krav til kvalitet, fødevaresikkerhed, hygiejne, sporbarhed og fødevareforsvar. IFS Food er baseret på HACCP-principperne, som er rygraden i ethvert fødevaresikkerhedssystem.

Med IFS FOOD-certificeringen lever vi dermed op til de skærpede krav, som en lang række af internationale supermarkedskæder stiller til deres leverandører.

Et IFS Food-certifikat er forbrugernes og detailhandelens sikkerhed for, at de vine som de får leveret, opfylder alle krav til kvalitet og fødevaresikkerheden. Det er vigtigt at være på forkant med udviklingen også selv om man beskæftiger sig med et - i mange danskeres øjne - så romantisk erhverv som vin. Kravene til fødevaresikkerheden bliver til stadighed skærpet, hvilket vi bakker op om, derfor er vi IFS Food-certificeret.


Løbende kontrol og forbedringer

En væsentlig forskel fra de mere velkendte ISO-certificeringer er, at man inden for IFS ikke stiller sig tilfreds, når en given standard er opnået.

Ved brug af HACCP-systemet (Hazard Analysis Critical Control Point) som er en systematisk fremgangsmåde til at identificere, vurdere og styre risikofaktorer, sikrer vi, at alle vores processer bliver overvåget, efterprøvet, opdateret og løbende forbedret.

Med andre ord er IFS Food-certifikatet ikke en "eksamen", vi har bestået, for at vi kan læne os tilbage - det er et kvalitetsniveau i alle processer, som vi har forpligtet os til at leve op til, og som vi til stadighed vil udbygge og forbedre.


Til kundernes og forbrugernes fordel

Via det interne kvalitetsstyringssystem opfyldes myndigheds-, kunde- og egne krav til proces og produkt standard.

Vi har derfor et tæt samarbejde med vores leverandører, for at sikre fortsat fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed, og vi tilpasser løbende vores produkter i henhold til kundernes ønsker og lovmæssige krav.

Flere danske supermarkedskæder ser med øget opmærksomhed på IFS Food-certifikatets værdi. Det er det synlige bevis på en høj og til stadighed kontrolleret fødevarestandard, hvilket er i alles interesse.


Forbrugersikkerhed

Sidst men ikke mindst medfører et godt HACCP-arbejde, at antallet af fejl og mangler begrænses til et minimum, hvilket giver den højeste forbrugersikkerhed.

Se vores IFS Food-certifikat her