Egen produktion og aftapning
Over 6 millioner flasker på lager
IFS-certificeret
TW facade1.jpg

Taster Wines Whistleblowerpolitik

Taster Wines whistleblowerordning

TW’s whistleblowerordning har til formål at øge mulighederne for, at TW’s ansatte kan ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte for negative konsekvenser. Formålet med whistleblowerordningen er således at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle (lov)overtrædelser og alvorlige uregelmæssigheder.

TW’s whistleblowerordning skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Ordningen udgør desuden et supplement til eksisterende muligheder for f.eks. at rette henvendelse til nærmeste leder eller tillidsrepræsentanten og Samarbejdsudvalget.

TW opfordrer til at anvende TW’s whistleblowerordning, således at eventuelle overtrædelser kan imødegås hurtigt og effektivt internt. Whistlebloweren kan dog frit vælge mellem at indgive indberetning til arbejdspladsens whistleblowerordning eller en ekstern whistleblowerordning (Datatilsynet).

TW’s whistleblowerordning udelukker ikke muligheden for at indberette via eksterne kanaler som f.eks. tilsynsmyndigheder.

> Læs mere om Taster Wines whistleblowerpolitik her

Taster Wines whistleblowerenhed

Whistleblowerenheden tjener som en fortrolig kanal, hvor man trygt kan rapportere eventuelle bekymringer om alvorlige uregelmæssigheder.

Det er vigtigt at vide, at whistleblowerenheden er designet til at beskytte medarbejderne mod repressalier. Enheden vil behandle alle rapporter objektivt og retfærdigt, og eventuelle bekræftede uregelmæssigheder vil blive håndteret på passende vis.

Indberetninger til TW’s whistleblowerordning behandles af:

  • Kvalitetschef Jim Richard Winther
  • Indkøbschef Ted Egede Paustian
  • Økonomidirektør Ole von Wowern

Spørgsmål til de enkelte indberetninger eller TW’s whistleblowerordning i det hele taget kan rettes til:

Behandling af indberetninger kan i øvrigt, afhængigt af indberetningens indhold og karakter, ske med hjælp fra en ekstern part, eksempelvis en advokat.

INDBERETNING AF OVERTRÆDELSER

image name

Indberetning pr. post eller mail

Whistleblowerordningen kan kun benyttes af ansatte hos Taster Wine.

Indberetning til Taster Wines whistleblowerordning kan enten foretages til postadressen:

Taster Wine A/S
Ringager 6
DK-2605 Brøndby
Mrk. “Whistleblower”

- eller via mail, hvor du kan benytte knappen herunder:

Indberetning - Whistleblower